Henny Provily
Eindexamenklas Vincent van Gogh mulo
vergroot foto

Vincent van Gogh-mulo

Henny Provily
Dit was mijn laatste school op het (Hygiea) plein. Het was een vierjarige MULO met eindexamens in de A (lpha) en B (eta) kant.
Je had geen keus welke vakken je kon doen: je deed ze allemaal!
Dat wil zeggen: Frans, Duits, Engels, Nederlands, Algebra, Meetkunde, Rekenkunde, Plant-en Dierkunde, Natuurkunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Tekenen en Gymnastiek.
Het was oorlogstijd en scholen werden nogal eens in bezit genomen door Duitse soldaten en dan werd de school over diverse andere schoolgebouwen verdeeld. Het verband viel daardoor weg.
Ook zaten de oudere jongens 'ondergedoken' om zo te ontkomen aan tewerkstelling in Duitsland.
Maar ondanks al deze haken en ogen: prima opleiding gehad van toegewijde leraren.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest