Internationale school Floor Evers
vergroot foto

De internationale school Floor Evers

Miguel Angel Luengo Tarrero
In 1963 emigreerde mijn vader vanuit Spanje naar Eindhoven en in 1974 besloot hij zijn gezin over te laten komen. Van de zes kinderen kwamen mijn jongere broer en ik in 1976 als laatste. Mijn broer was nog geen elf en ging naar de basisschool in de wijk. Maar ik was al veertien en werd aangemeld voor de internationale school Floor Evers. Naar die school gingen migrantenkinderen die nog geen Nederlands spraken, maar die te oud waren voor de basisschool en te jong om te werken. De meeste kwamen uit Turkije en Marokko, maar er waren ook leerlingen uit bijvoorbeeld Chili, Spanje en China. Met de Chilenen raakte ik snel bevriend, want bij hen voelde ik me alsof we uit hetzelfde dorp kwamen.
Vanwege de grote diversiteit aan culturen ging er een speciale aantrekkingskracht van die school uit. Al kostte het de leraren soms de grootste moeite om de vrede op school te bewaren, want de temperamenten en karakters van de leerlingen liepen nogal uiteen. In het algemeen konden we het goed met elkaar vinden, alleen de Chinezen hielden zich een beetje afzijdig. Het vreemde is dat juist een jonge Chinees, Yuen, een van mijn beste vrienden werd. Jarenlang heb ik veel met Yuen opgetrokken, totdat hij naar Enschede verhuisde om samen met zijn vader in een Chinees restaurant te gaan werken. Ik heb nooit meer iets van hem gehoord.
We leerden niet alleen Nederlands, maar ook woorden uit alle talen die op school gesproken werden. Een dag in de week gingen we zwemmen (wat voor ons heel bijzonder was), een dag in de week kregen we gymnastiek en een dag in de week kregen we les in onze eigen taal. De Spaanse les werd gegeven door juffrouw Gardenia uit Bolivia. Aan alle docenten heb ik goede herinneringen, maar aan deze Boliviaanse lerares in het bijzonder. Haar charme, vriendelijkheid en manier van les geven bezorgden haar Spaanse en Chileense leerlingen het gevoel dat ze tot dezelfde familie behoorden.
Van 1976 tot 1979 ging ik naar Floor Evers, het was een mooie tijd waaraan ik met dankbaarheid terugdenk, omdat ik er veel heb geleerd en goede vriendschappen heb opgebouwd, zowel met de leerlingen als docenten. Het was een gedenkwaardige tijd en al waren we het ons niet bewust, wij buitenlandse leerlingen werden in Eindhoven opnieuw geboren en de internationale school Floor Evers was de wieg van waaruit we de nieuwe wereld leerden kennen.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest