Beroep:Tandarts

johanna jaburg
Als kind woonde ik vlakbij de tandartsopleiding van de Universiteit van Utrecht. Aan de Jutphase weg was dat instituut gelegen.
Misschien is het daarom gekomen, dat ik zelf - na het behalen van mijn HBS-diploma - voor de studie tandheelkunde koos.
De opleiding duurde een jaar of vijf, maar door de oorlog heeft het natuurlijk af en toe gestagneerd.
Ik denk wel dat je een bepaalde feeling voor dit beroep moet hebben. Nooit vlug vlug willen werken, maar eerst rustig nadenken en je goed rekenschap geven van wat er voor een bepaalde patient nodig is.
Een goede brug maken kost nu eenmaal tijd; ook mooi gepolijste vullingen vragen veel werk.
Tandartsassistenten moeten echt heel hygienisch kunnen werken en alles goed schoonhouden!
Later heb ik ook als schooltandarts gewerkt in Hilversum en omgeving. We hadden dan in de scholen een eigen ruimte, waar we de kinderen konden behandelen.
Trekken van melkkiezen en tanden kwam bijna nooit voor; ik
hield het met de kindergebitten voornamelijk op vullen van kiezen en tanden.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest