spelen bij juffrouw Starreveld
vergroot foto

De kleuterklas van juffrouw Starreveld

roelof kotting
Als driejarig jochie bezocht ik een kleuterklasje op de Parnassusweg in Amsterdam, dat werd georganiseerd in een woonhuis dichtbij de Stadionkade. Dat moet van 1949 tot 1951 zijn geweest.
Juffrouw Starreveld zwaaide daar de scepter over een twintigtal kinderen. Hoewel dat klasje niet echt bij de (antroposofische) Geert Grooteschool hoorde, had het onderwijs daar wel kenmerken van. Jongens mochten bijvoorbeeld ook handwerken en er werd veel aan beweging en muziek gedaan.
Zo herinner ik me diverse liedjes uit die tijd, zoals:

Weet je wel van links en rechts?
Linkerhandje, rechterhandje (2x)
Linkervoetje, rechtervoetje (2x)

De kleine kinderen zaten daarbij naast juf en de grote kinderen ertegenover, want die zagen haar gebaren als het ware in spiegelschrift.
Een typisch Sinterklaasliedje dat mij is bijgebleven, ging zo:

Knarre knarre knarre
Sinterklaas zijn karre
Sinterklaas zijn karre komt!

Omdat de Parnassusweg in die tijd vlak aan het Zandland grensde, hoefden we alleen de Stadionkade over te steken om via een klinkerweggetje op dat ruige terrein te komen.
Als het goed weer was, deden we daar veel buitenspelletjes.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest