Lansdorf, Fred
Robles de Medina, districts-commissaris
Granman Akontoe Velanti (Aucaners)
Bokhout, districts-commissaris
Granman Forster (Paramaccaners)
Michels, districts-commissaris
Granman Aboikoni (Saramaccaners)
Fernandes, gouvernements-secretaris
Beëdiging opperhoofden in Suriname
vergroot foto

Beëdiging opperhoofden in Suriname

Fred Lansdorf
Ik ben een hele tijd bezig geweest om de drie Opperhoofden (Granmans) bij elkaar te krijgen. Ze spraken namelijk niet met elkaar; het was water en vuur, de één voelde zich hoger dan de ander. Ik wilde ze op dezelfde dag alledrie laten beëdigen, want anders zou er telkens zes maanden tussen zitten. Ik sprak alle verschillende talen, waardoor ik als tolk en tussenpersoon kon optreden. Deze foto is genomen in het gouvernementshuis. De opperhoofden hadden speciaal voor deze gelegenheid een kostuum gekregen.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest