Kistjes met groente
Kruidenierswinkel
vergroot foto

Kruidenierswinkel

Ton Tesselaar
Uiterst rechts op de foto is de étalage van de groenteman te zien. Hierin staan potjes en flesjes uitgestald die mijn vader al verkocht. De concurrentie en branche-vervaging sloegen toe. Van de weeromstuit is mijn vader toen groente en fruit gaan verkopen. Vandaar de groentenkisten voor de étalage.
In 1975 was de winkel niet rendabel meer, o. a. door de concurrentie van grootwinkelbedrijven oftewel supermarkten. Mijn ouders werden toen "uitgesaneerd".
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest