Embleem van de Rode Valken.
De wereld omspannen met vriendschap. Leus van de manifestatie.
Centraal Vriendschapsfeest van de Arbeiders Jeugd Centrale in het (voormalige) Ajaxstadion in Amsterdam
vergroot foto

Centraal Vriendschapsfeest van de Arbeiders Jeugd Centrale in het (voormalige) Ajaxstadion in Amsterdam

Mevr. Jacobs
Het embleem van de Rode Valken-de 12-16 jarige leden van de A (rbeiders) J (eugd) C (entrale)-werd op de linkermouw van het uniform bevestigd.
Het uniform bestond uit een blauw katoenen blouse met aanvankelijk een rode das; later werd de rode das vervangen door een wit fluitekoord.
Het Vriendschapsfeest was een grote landelijke bijeenkomst van de Rode Valken, waarbij een spel "De Grote Reis" van Meia Kaas-Albarda werd opgevoerd.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest