Lied van de vereniging van Oud-Wezen der Nederlands Hervormde gemeente te Amsterdam
vergroot foto

Lied van de vereniging van Oud-Wezen der Nederlands Hervormde gemeente te Amsterdam

Mevr. Roffel
Dit lied werd gezongen op de wijs van Da Costa's Volkslied:
"Zij zullen het niet hebben" en het werd gecomponeerd door W. K. Post
(de tekst luidt als volgt:)
Komt sluit nu de geleed'ren
Oud-Weezen sluit u aan.
Of denkt Ge bij 't ontmoeten:
"Dat is die-laat die maar gaan?"
Een leed bracht ons tezamen,
We woonden in een huis.
Was 't eerst nog wat onwennig
't Bleef jarenlang ons' thuis".
Daar leerden wij te bidden:
"Heer zegen spijs en drank"
Voor kinderlijke eenvoud
Blijft dat gewijde klank
Daar schikten w'ons tot orde
Niet altijd even graag.
Je deed of je wat mans was
Maar bleef-een kleine blaag.
Ja ' s morgens of het smaakte
Zoo'n tummetje op je brood!
Was 't 's middags extra-maal soms
Dan was je 'doei' pas groot
En schold men op de straat je
Ook dikwijls uit voor "snert"
Geen huis waar rijstebrij ooit
Zoo "faan" gegeten werd.
Al word je tachtig jaren
Ja negentig omtrent
Wie is ' t, die al die namen
Van zijn partij niet kent?
Wie is 't, die er nog nimmer
Ons eigen weeshuis prees?
Hij schrappe-liefst maar daad'lijk-
Zijn naam door als Oud-Wees.
Komt sluit nu de geleed'ren
En schaart u vast aaneen!
Al grijzen straks de haren,
Oud-Weezen ! Wij zijn een!
Waar 't kan daar zij geholpen
Geholpen in God's kracht.
Zoo blijk' bij ons Oud-Weezen
Nog altijd "Eendracht Macht".
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest