Reinsen, Heinrich Ludwig Wilhelm
Grootvader Reinsen
vergroot foto

Grootvader Reinsen

Willemien Roos
Hij is geboren in de buurt van Hannover op 16 oktober 1861. Hij is opgeleid tot fijnmechanicien en timmerman. Hij was de uitvinder van de snijmachine. Door geldgebrek verkocht hij zijn patent aan Berkel; dit werd later een wereldconcern. Met het geld van het patent vertrok hij in 1894 naar Amsterdam. Daar ging hij werken bij de Amsterdamse Droogdok Maatschappij (opgericht in 1872). In die tijd had men weinig vrije tijd; vakanties waren er niet bij. Zelfs op zondag, wanneer een boot gereed moest zijn, werd er doorgewerkt, zelfs 's nachts. De oprichter van de ADM, de heer Venega senior, werd aanbeden door het personeel. De heer Venega junior daarentegen was een bullebak. Eén voorbeeld daarvan: grootvader Wilhelm's zoontje, gestorven vijf dagen na zijn geboorte (april 1914), zou begraven worden. Grootvader vroeg vrijaf voor de begrafenis en kerkdienst. Het antwoord van Venega jr luidde: "hier (en wees op zichzelf) staat je God, en daar (wijzend op de fabriekshal) staat je kerk!" Hij kreeg dus zelfs voor de begrafenis van zijn eigen kind geen vrij.
Hij was een "duizendpoot" die alles kon. Mensen uit de buurt vroegen hem voor allerlei klusjes. Toen hij stierf, op 6 juni 1941, en begraven werd, nam de familie afscheid en liep de laan uit. De twee dochters draaiden zich om en zagen zes officieren op het graf toelopen. Ze haalden de Duitse vlag tevoorschijn, en spreidden die over het graf uit. Daarna gingen ze in de houding staan en brachten zes eresaluutschoten. Dit omdat hij Duitser van geboort was.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest