Geerlof, Willem
Geerlof, Gerretje
Geerlof, Johanna
Geerlof, Hugo
Schoolfoto van de Calvijnschool
vergroot foto

Schoolfoto van de Calvijnschool

H. Geerlof
De Calvijnschool bood christelijk onderwijs. Dat hield toen in:
De dag beginnen met gebed, bijbellezing en het zingen van psalmen en gezangen.
In die tijd werd er nog regelmatig geslagen in de klas of met gymnastiek was je verplicht een uurlang tegen een wandrek te staan, bij wijze van straf.
Ik zat destijds tot en met de zevende klas op school; daarna was je niet meer leerplichtig.
Tijdens de tweede wereldoorlog gingen op een gegeven moment vele scholen dicht, omdat ze bijvoorbeeld niet meer verwarmd konden worden.
In 1944 ben ik via de kerk naar Groningen gestuurd, naar Marum (De Haar, gemeente Opsterland). Ik heb daar het hele boerenvak geleerd: paard rijden, koeien melken, graan oogsten.
Soms moest ik met het paard naar de hoefsmid.
Het eten was prima voor een stadskind: aardappelen met vlees bijvoorbeeld. Ze aten tussen de middag warm. Een enorme pan met aardappelen.
Later bleek, dat er ook (ongeveer) vier joodse onderduikers hebben gezeten, die het allemaal overleefd hebben.

(Nog een los verhaaltje over school vroeger:)
Soms werd ik door de melkboer uit de buurt meegenomen om hem bij zijn werk te helpen; hij schreef dan zelfs een briefje met een smoesje dat ik ziek was geweest!
Eigenlijk niet in de haak.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest