Overgang van Rode Valk naar Rode Wacht
vergroot foto

Overgang van Rode Valk naar Rode Wacht

Huibert Bronkhorst
In 1933 werd door de Nederlandse regering het Algemeen Uniform Verbod uitgeroepen. Dat had te maken met het voorkomen van het dragen van uniformen door leden van de WA en NSB. Maar hieronder viel ook de rode halsdoek van de Rode Valken; het was een uiting naar buiten toe.
Er is door de AJC toen een bijeenkomst georganiseerd in Carre, waarbij alle Rode Valken tegelijkertijd de rode das afdeden. Ik was er ook bij, en vond het heel emotioneel en plechtig. Je kon niet meer laten zien waar je bijhoorde.
De maand mei stond in het teken van optimisme en idealisme, en was symbool voor een zonnige toekomst. Op 1 mei gingen we 'smorgens met de troep, met een bosje rode tulpen, naar de diverse horde-ouders. Die boden we hen aan als erkentelijkheid voor hun gastvrijheid. We kregen vrij van school op 1 mei; de ouders vroegen daar vrij voor. Diezelfde dag waren er feestelijke bijeenkomsten en activiteiten, zoals het dansen om de meiboom. Het was een feestelijke dag, dat staat nog in mijn geheugen gegrift. Het liedje dat we zongen was "Gouden meizon straalt over d" aarde..." De eerste mei betekende voor de Rode Valken of hun plechtige inwijding of hun overgang naar de Rode Wachten.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest