Als je onvrijwillig naar Duitsland was gegaan kreeg je een O op je repatrieringskaart (Onvrijwillig). Bij vrijwillige arbeid in Duitsland kreeg je een V (Vrijwillig).
Aanmeldingskaart voor gerepatrieerden
vergroot foto

Gerepatrieerd

Huibert Bronkhorst
Toen de oorlog was afgelopen kwamen er veel ex-concentratiekampgevangenen, verplicht tewerkgestelden, ex-krijgsgevangenen e. d. terug uit Duitsland, evenals vrouwen van diverse nationaliteiten, wel of niet gehuwd met Nederlanders, vaak met kinderen. Ik was verplicht tewerkgesteld, en maakte deel uit van het eerste transport. Dat was een zeer lange trein met wagons, waarin we vanuit Maagdenburg vervoerd werden, wat bijna een week duurde. We waren bevrijd door de Russen, en overgedragen aan de Amerikanen. Aan de ene kant van de Elbe lagen de Russen, en aan de andere kant de Amerikanen. We kwamen aan in Maastricht; daar wachtte ons een verrassing, want prinses Juliana stond ons op te wachten omdat wij de eerste Nederlanders waren die terug kwamen. We kregen allemaal een beker chocolademelk met een krentenbol. Toen begon de officiele repatriering met alle papieren beslommeringen die daarbij hoorden, op Amerikaanse wijze georganiseerd.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest