J. M. Coenenstraat, Amsterdam
vergroot foto

Mijn eerste autorit

H. J. Haverkate
Mijn ouders zijn 15 juli 1924 getrouwd en huurden toen bij "Samenwerking" een woning in de J. M. Coenenstraat 26".
Uit het lidmaatschapsboekje blijkt dat zij nummer 2115 kregen toegewezen.
Uit hun verhalen bleek dat toen in die buurt nog veel grond onbebouwd was gebleven. Vanuit hun raam op de tweede etage keken zij over de weilanden uit over de Amstel.
Foto's uit die tijd (1925) tonen ons een volkomen lege Coenenstraat zonder verkeer en zonder bomen.
Persoonlijk herinner ik mij dat in het begin van de jaren dertig er in de straat slechts éen autobezitter was en die woonde onder ons in het benedenhuis.
Mijn broer en ik werden altijd weer geobsedeerd door de Ford die steeds bij ons voor de deur stond. Talloze malen hebben wij er omheen gelopen en naar binnen gekeken.
Op een-ik mag wel zeggen zeer goede-dag kwam onze benedenbuurman terug van een wandeling en zag onze intense belangstelling voor zijn wagen. Hij liep toen naar ons toe en zei: "Willen jullie misschien eens een ritje maken?"
Een groot geluksgevoel doorstroomde ons en wij fluisterden heel timide: "Heel graag mijnheer".
"Mooi", sprak de goede man "dan maken we meteen een afspraak voor over twee dagen, 's avonds om 19. 00 uur
".
Het spreekt vanzalf dat er in de twee voorafgaande nachten zeer slecht geslapen werd. Eindelijk was het dan zover. Ruim voor zeven uur belden we aan.
"Jullie zijn mooi op tijd en we zullen meteen maar instappen".
De grote vraag was natuurlijk waar we heen zouden rijden.
Dat zou weldra blijken.
De auto sloeg de eerste straat rechts af (B. Ruloffsstraat) en vervolgens weer de eerste straat rechts (Bronckhorststraat).
Daarna rechtsaf de van Baerlestraat in en tenslotte weer rechts, De Coenenstraat tot aan het einde. Toen stonden we weer voor ons huis.
Ik geef u de verzekering dat we zelden zo genoten hadden als van deze korte rit. Ik was de eerste die in een auto had gezeten; dat vervulde alle klasgenoten met bewondering en verhoogde in niet geringe mate het aanzien.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest